Kanskje den beste folkehøgskulen i Norge

I lag med dyktige folk rundt deg får du utvikla ditt talent!

Kanskje den beste folkehøgskulen i Norge

I lag med dyktive folk rundt deg får du utvikla ditt talent!

Velja mellom 9 linjer:

Artist og låtskrivar-linje

På Manger ligg alt til rette for at du skal
kunne utvikle deg som songar, artist og
som låtskrivar! I eit kreativt miljø kan du uttrykke deg frå scena, i studio og i øvingsromma.
Les meir

 

Band: Scene og studio-linje

Har du ambisjonar og godt gehør – eller ein
av delane – men manglar band? Ta med deg instrumentet ditt og din musikkstil, og bli
betre i begge delar. Du får prøva deg både
på scenekanten og i studio. 
Les meir

Brassband-linje

Me er stolte over å ha den einaste brassbandlinja i landet. Dyktige lærarar
sørgjer for variert og inspirerande
undervisning tilpassa deg og det nivået
du har nådd med instrumentet ditt.  
Les meir

 

HipHop-linje

Eit dykk inn i rapping, hiphop-musikken, kulturen og den korte, men svært innhaldsrike historien. Eit dykk inn i tekstskriving, av
smarte, spyttende og morsomme linjer med ditt budskap.  
Les meir

Musikk, bu og fritid-linje

Musikk-, bu- og fritidslinja er spesielt for deg som treng tilrettelagt og tilpassa opplæring.
Bli sjølvstendig, møt nye vener og finn dine kreative krefter! 
Les meir

 

Musikk og media-linje

Ynskjer du å laga ein musikkvideo? Eller livestreame konsertar eller førestillingar? Her får du innføring i foto- og videoteknikk, bilderedigering og medieproduksjon.

Les meir

Musikkproduksjon-linje

Kva skjer frå ein får ein melodi i hovudet til
ein fiks ferdig låt strøymer frå høgtalaren?
På linja Musikkproduksjon får du svar,
teoretisk ballast og rikeleg med erfaring frå skulen sine studio.
Les meir

 

Skapande skriving-linje

Flyter orda fritt frå tanke til tastatur eller papir? Likar du Beat Poetry? Leiter du etter din eigne skrivestil?Hos oss kan skrive din eigen forteljing og lære om ulike aspekt ved tekstskriving.

Les meir

Stipendiat-linje

Var folkehøgskuleåret noko som gav meirsmak? Då kan du søke stipendiatlinja ved Manger folkehøgskule. Bli med i eit kreativt miljø saman med andre musikarar, vokalistar, låtskrivarar og produsentar. 
Les meir

 

For meir informasjon

Send epost til kontor@manger.fhs.no

eller ring 56 34 80 70

Hits: 12031