Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Velg deg ei linje:

Artist og låtskrivar

I øvingsrommet, på scena og i studio får du skrive, formidle, syngje og dyrke fram ditt uttrykk.

Band: Scene og studio

Godt samspel gir magiske opplevingar både for utøvar og publikum! På Manger folkehøgskule skal du få oppleve begge delar.

Brassband

Me er stolte av å presentere den einaste brassbandlinja i landet. Me tar deg nokre steg lenger med inspirerande undervisning tilpassa til ditt nivå.

Musikk, bu og fritid

Musikk-, bu- og fritidslinja er spesielt for deg som treng tilrettelagt og tilpassa opplæring. Bli sjølvstendig, møt nye vener og finn dine kreative krefter!

Hiphop

For deg som vil rappe og skrive – dyrke fram ditt uttrykk og formidle ditt budskap.

Musikk og media

Ser du for deg bildar, video eller kunst når du høyrer musikk eller les ein tekst? Her kan du laga din eigen video til låten du har skapt.

Musikkproduksjon

Me gler oss til å visa deg det profesjonelle utstyret vårt og gjera deg kjent med god lyd. Har du ein musikkprodusent i magen?

Skapande skriving

Likar du å skildre det du ser, tankar og kjensler?
Flyter orda fritt frå tanke til tastatur eller papir? Kva med Beat Poetry? Leiter du etter din eigne skrivestil?

Stipendiat

Var folkehøgskuleåret noko som gav meirsmak? Då kan du søke stipendiatlinja ved Manger folkehøgskule.

Hits: 1119