Kanskje den beste folkehøgskulen i Norge

I lag med dyktige folk rundt deg får du utvikla ditt talent!

Kanskje den beste folkehøgskulen i Norge

I lag med dyktive folk rundt deg får du utvikla ditt talent!

Skulerute   2024 / 2025

 

Måndag 26. august                Frammøte for elevane på Stipendiat-linja

Tysdag 27. august                  Frammøtedag og første skuledag
                                                    Frammøte mellom kl. 12:00 og 18:00

 

Fredag 04. oktober                 Foreldrefest

Laur. 05.10 – Mån. 14.10      Haustferie

Tysdag  17. oktober                1. skuledag etter haustferien

 

  1. – 25. november                Prosjektveke/Novembertur

 

Fredag  13. desember            Julekonsert

Laur. 14.12 – Sun. 05.01       Juleferie

Måndag  6. januar                   1. skuledag etter juleferien

 

Laur. 22.02  – Mån. 03.03     Vinterferie
Tysdag 4. mars                        1. skuledag etter vinterferien

 

Laur. 12.04.  – Mån. 21.04     Påskeferie
Tysdag 22. april                       1. skuledag etter påskeferien

 

Torsdag  15. mai                       Heimreisedag

 

Det er undervisning dei fleste laurdagane, til vanleg i tida 10:30 – 14:00, men også ein del laurdagskveldar (elevkveldar). Det er også ein del obligatoriske aktivitetar på kveldstid og
på enkelte sundagar.

Det er to fri-laurdagar i løpet av skuleåret: 2. november og 1. februar.
Fredag før fri-laurdag (1.november og 31. januar) er det ikkje undervisning etter lunsj.

NB: Siste skuledag før haustferien og juleferien er det obligatorisk kveldsarrangement:  Foreldrefest og Julekonsert. Du må difor ikkje bestilla tog- eller flybillettar til fredag før desse feriane, men bestilla billett til dagen etter arrangementet.

Første skuledag etter feriar startar undervisninga til vanleg tid. Frammøte kvelden før vil vera nødvendig for dei som ikkje bur nær skulen. Dersom du er avhengig av tog eller fly, må du bestilla billett tilbake til Bergen på dagen før skulestart.

Skulen er stengt i haust-, jule-, vinter- og påskeferie. I samband med feriane er det lurt å bestilla rimelege tog- og flybillettar i god tid.

Det kan verta endringar på skuleruta.

Views: 199