Valfag ved Manger folkehøgskule:

Valfag ved Manger folkehøgskule:

På Manger rekk du ikkje bli lei av valfaget ditt; det kan du nemleg velja tre gonger i året. Om du vil er det høve til å bruka valfagtimane til å gå enno djupare inn i fagfeltet ditt. Eller du kan gjera noko heilt anna. Kvart år stiller skulen med ei spennande “smørbrødliste”, der elevane også er inviterte til å bidra. Utvalet vil variere frå år til år. Det er ulike former for sport og friluftsliv, yoga, piano, song, forming, meir teoretiske fag og sjølvsagt aktivitetar knytta opp til musikk.

Valfag for skuleåret 24/25 er enno ikkje bestemt. Faga som er lista opp under vart tilbodne i 23/24. Følg med på oppdatering av valfag for kommande studieår.

Kreative meg

Kreative aktiviteter med fokus på indre prosessar. Me lagar zentangles, mandalas, draumefangarar m.m.

 

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konserttrening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel
eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

 

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra
med korrekt speleteknikk.

Styrketrening

Styrketrening på treningsrommet.

 

Musikkdokumentar

Til dei som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me strikkar tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Du kan også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

Isbading

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

 

 

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/ intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa
bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du mogleg-heit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

Jogging

Fine joggeturar i lokalmiljø.

 

Filmmusikk

Her kan du læra meir om komposisjon, og samanhengen mellom musikk og film.

Marknadsføring

Her får du ei innføring i korleis du skal marknads- føre eit produkt.

Hesteriding

Her lærer du å stelle hest, sale og ri.

Views: 521